Reply To: Jak założyć aptekę?

News Forums Pozostałe tematy Dowolne tematy Jak założyć aptekę? Reply To: Jak założyć aptekę?

#32014
Anonymous
Guest

Prowadzenie apteki jest działalnością regulowaną i wiążę się z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia wydawanego przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

Prawo do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki posiada podmiot, który:

nie prowadzi obrotu hurtowego produktami leczniczymi

nie złożył wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego produktami leczniczymi

nie prowadzi na terenie województwa więcej niż 1 % aptek ogólnodostępnych;

nie jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkowie prowadzą na terenie województwa więcej niż 1 % aptek ogólnodostępnych

W przypadku, gdy występującym o zezwolenie na prowadzenie apteki jest lekarz lub lekarz stomatolog, zezwolenie wydaje się, jeżeli występujący przedstawi oświadczenie o niewykonywaniu zawodu lekarza.

Za udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki, pobierana jest opłata w wysokości pięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W roku 2017 opłata ta wynosi 10 000 zł.

rehabilitacja naderwanego mięśnia