Reply To: Propozycje płatnych wpisów po otwarciu nowej działalności gospodarczej

News Forums Uwaga Zachowaj czujność Propozycje płatnych wpisów po otwarciu nowej działalności gospodarczej Reply To: Propozycje płatnych wpisów po otwarciu nowej działalności gospodarczej

#31268

Anonymous

Firma wysyłająca taki list liczy na łatwowierność odbiorcy, który wykupi za kilkaset złotych bezwartościowy wpis w http://cefidg.pl/

Niestety tego typu nieetyczne zachowania z reguły są zgodne z prawem. List jest wysyłany jako oferta, chociaż w tym konkretnym wypadku nazwa firmy wysyłającej wiadomość wprowadza celowo odbiorcę w błąd (jest podobna do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG).