Reply To: Sprawnie prowadź biznes

#30737

Anonymous

Aby biznes był sprawnie prowadzony ważna jest odpowiednio wyszkolona kadra menadżerska. W tym celu wykorzystuje się coaching mocnych stron, dzięki czemu kierownicy nabywają umiejętności dostrzegania talentów wśród członków zespołu. Ułatwia to dalsze zarządzanie podziałem pracy i zadań, co też wpływa pozytywnie na pracowników, ponieważ mają szansę wykazać się w dziedzinach, w których są mocni