Dochód pasywny

0
2741
Praca
Czy dochód pasywny jest możliwy?

Jak uzyskać dochód pasywny?

Marzeniem wielu osób jest osiągnięcie stanu, w którym są wolni od konieczności pracy na etacie. Co więcej, wolni od jakiejkolwiek pracy. Taki stan osiągnąć możemy zapewniając sobie dochód pasywny. Podstawowym założeniem jest to, że nie musimy wykonywać jakiejkolwiek bieżącej pracy, a jednocześnie otrzymujemy regularne wypłaty pieniędzy. Sposobów na osiągnięcie dochodu pasywnego jest kilka. Oto najpopularniejsze z nich:

Emerytura

Choć mało osób jest tego świadomych, to właśnie emerytura jest najpopularniejszym dochodem pasywnym w naszym kraju. Emeryci nie pracują, a jednak otrzymują świadczenia emerytalne. I choć obecnie ten system działa, to młodsze pokolenia muszą starać się walczyć o emerytury samodzielnie. Inwestowanie pieniędzy w bardzo długim horyzoncie czasowym pozwoli na zapewnienie sobie prywatnej emerytury, podczas gdy nieznana jest przyszłość emerytur wypłacanych przez państwo. Sprzyjać temu mają programy takie jak IKE i IKZE.

Programy partnerskie

Wśród osób zarabiających pieniądze w internecie bardzo popularnym sposobem na osiągnięcie dochodów pasywnych jest tworzenie stron internetowych, które pozwolą na zarabianie bez wkładu pracy. Tak tworzone mini-strony lub portale internetowe zawierają ściśle określone informacje na wybrany temat i dzięki temu mają zachęcić użytkownika do zakupu jakiegoś towaru lub usługi. Twórca strony zarabia pieniądze na prowizji od transakcji. Stworzona w ten sposób raz strona internetowa jest w stanie generować dochód nawet przez wiele lat. Ilość stron które stworzymy zależy tylko od nas dzięki czemu uzyskiwane zyski pasywne mogą być wręcz nieograniczone. Więcej na ten temat można przeczytać w serwisie na temat programów partnerskich.

Wynajem nieruchomości

Odziedziczoną czy kupioną nieruchomość również możemy potraktować jako źródło dochodu pasywnego. Choć wynajem wymaga bieżącego zarządzania, to jednak wszystko możemy zlecić zewnętrznym firmom. Dzięki temu na nasze konto spływać będzie jedynie comiesięczny czynsz, a wszystkimi problemami zajmie się zarządca nieruchomości. W ten sposób możemy inwestować pieniądze własne lub też posłużyć się kredytem hipotecznym. Poza samym czynszem przeważnie następuje wzrost wartości nieruchomości, dzięki czemu osiągnięte w długim okresie zyski będą o wiele wyższe.

Odsetki od lokat bankowych

Najprostszym sposobem na osiągnięcie dochodów pasywnych jest ulokowanie naszych oszczędności w banku. Jeśli założymy lokatę bankową, to naliczone odsetki stanowić będą zysk pasywny. Nie wykonamy bowiem żadnej pracy, a pieniądze będą nam należne. W obecnych warunkach rynkowych trudno jest jednak osiągnąć wolność finansową jedynie przy dochodach z lokat bankowych. Jeśli założymy, że dochód netto z lokaty to 2% rocznie, to dopiero odłożenie na lokatach bankowych 3 milionów złotych pozwoli na osiągnięcie dochodu pasywnego na poziomie 5000 złotych miesięcznie netto. I to przy założeniu braku inflacji. Nie łatwo jest uzbierać taką kwotę oszczędności, więc na dochody pasywne jedynie z tego źródła liczyć mogą najbogatsi.

Dywidendy

Inwestowanie wolnych środków w udziały lub akcje przedsiębiorstw daje szansę na zarobienie pieniędzy, jeśli wartość firm wzrośnie. Jednak nie jest to jedyne źródło dochodów. Innym są dywidendy, czyli część zysku przedsiębiorstwa, która przeznaczona jest na wypłatę dla udziałowców lub akcjonariuszy. Jeśli na przykład posiadamy 1000 akcji spółki FGH, która wypłaciła 1zł dywidendy na akcję, to łączny dochód pasywny wyniesie 1000 złotych. Dla osób które dobrze zainwestowały pieniądze lub założyły i odsprzedały część swoich firm, taki sposób osiągania dochodów może być idealny. Wielu polskich przedsiębiorców dzięki dywidendom jest w stanie inwestować w nowe projekty. Co zresztą widać po dużym udziale założycieli firm w ich kapitale zakładowym, co obserwowane jest na naszej giełdzie.

Dochody z praw autorskich

Bardzo ciekawym sposobem na zdobycie dochodów pasywnych jest twórczość. Niezależnie od tego czy tworzymy filmy, książki, e-booki czy muzykę – możemy śmiało osiągnąć finansowe korzyści z tego tytułu. Nawet niszowi twórcy polskich e-booków zarabiają na jednej publikacji kilka tysięcy złotych, a internetowi autorzy filmików mogą czerpać wielotysięczne dochody z jednego klipu. Jeszcze wyższe dochody czerpią osoby rozpoznawalne w całym kraju czy za granicą. Niektórzy z krajowych muzyków rocznie otrzymują ponad milion złotych z samych tantiem, dzięki czemu teoretycznie nie muszą pracować do końca życia. Dochody z praw autorskich nie są jednak idealnym sposobem dla każdego z nas.

Leave a Reply