Długa, lecz warta zachodu droga do statusu OPP

0
1110
Status OPP

Status OPP (STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO) to z pewnością szereg różnych przydatnych przywilejów, jednakże jego uzyskanie z niestety nie należy do łatwych zadań. Przed organizacjami aspirującymi do otrzymania tego tytułu stawianych jest kilka ściśle przestrzeganych warunków. Pierwszy z nich pojawia się już na etapie działalności, gdyż podmiot musi prowadzić działania na rzecz wybranej społeczności, przykładowo: ludzi chorych, gminy czy nawet członków samej organizacji, jeśli w jej skład wchodzą osoby potrzebujące. To jednak dopiero początek długiej drogi.

Kolejnym ważnym elementem jest wymóg – prowadzona działalność musi wiązać się z wykonywaniem zadań w interesie publicznym. Nie ma jednak problemu z wyborem konkretnej dziedziny, jako terenu działania, a zbiór zadań zgromadzony w art. 4 proponuje mnóstwo możliwości, jaką mogą podjąć nowe Organizacje Pożytku Publicznego.

Innym warunkiem jest 100-procentowe przeznaczenie zebranych funduszy na wcześniej ustalony cel.

Niezwykle ważnym czynnikiem jest podleganie pod statutowy, niezależny organ kontroli, przy czym co ważne jego członkowie nie mogą jednocześnie należeć do zarządu samej organizacji, ani być z nimi spokrewnieni. Każda fundacja OPP zobowiązuje się również wdrożyć do statutu zakazów odnośnie zakupów pożyczek i majątku.

Bezwzględnie należy również wprowadzić podział na działalność odpłatną oraz nieodpłatną.

Jeśli weźmiemy pod uwagę cały zestaw wymogów stawianych przed przyszłą organizacją pożytku publicznego szybko zauważymy, że zadanie nie jest proste i wymaga dużo pracy. Z drugiej jednak strony warto przebrnąć przez te wszystkie etapy. Uzyskanie statusu jest nie lada wyróżnieniem dla organizacji, świadczącym o zaufaniu ludzi i dużej skuteczności w działaniu na rzecz pomocy potrzebującym.

Leave a Reply