Czy warto wykupić ubezpieczenie NNW?

0
2494
Ubezpieczenia
Korzyści z ubezpieczenia NNW

Ubezpieczenie NNW

Rynek ubezpieczeń w naszym kraju rozrasta się do astronomicznych rozmiarów. Obecnie można się ubezpieczyć niemal od wszystkiego – kradzieży, pożaru, utraty pracy czy od poważnej choroby, ale nadal ogromna część społeczeństwa bagatelizuje najważniejsze ubezpieczania, w tym NNW. Mimo że nieobowiązkowe, bywa bardzo pomocne.

Czym jest ubezpieczenie NNW?

Ubezpieczenie NNW to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Za takie następstwa uznajemy trwałą utratę zdrowia (kalectwo) bądź śmierć. Za trwałe następstwo nieszczęśliwego wypadku nie są natomiast uznawane te urazy, po których wyleczeniu możemy wrócić do pełnej sprawności. Tak więc następstwem nie będzie w tym przypadku zwykłe złamanie nogi, które się zagoi i pozwoli nam normalnie funkcjonować. Będzie nim natomiast np. utrata kończyny.

Polisa NNW chroni kierowcę i/lub jego pasażerów, w zależności od tego, jaki wariant ubezpieczenia wybrano. Informacja o zakresie ochrony znajduje się zawsze w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, z którymi należy się koniecznie zapoznać jeszcze przez podpisaniem umowy ubezpieczeniowej.

Dlaczego NNW jest takie ważne?

Na polskich drogach rokrocznie giną tysiące ludzi, a jeszcze więcej zostaje rannych. Część poniesionych obrażeń zostaje już na całe życie pod postacią ograniczonej zdolności ruchu i przekłada się też na trudność w znalezieniu pracy i złe samopoczucie. Skutki wypadku komunikacyjnego mogą doskwierać latami i dosłownie rujnować poszkodowanego finansowo i psychicznie. Dlatego tak ważne jest, by wykupić dla samochodu ubezpieczenie NNW. Polisa taka gwarantuje nam wypłatę odszkodowania w sytuacji, kiedy wypadek drogowy pozbawi nas zdrowia.

Właściciel samochodu powinien sobie zdawać sprawę z faktu, iż zabierając w podróż pasażerów, jest za nich niejako odpowiedzialny. Dlatego też wybierając polisę NNW, dobrze jest się zdecydować na taką, która będzie obejmowała ochroną ubezpieczeniową wszystkich pasażerów w ilości określonej w dowodzie osobistym.

Miejmy na uwadze fakt, że publiczna opieka medyczna w naszym kraju jest często niedostateczna i nie pozwala uporać się ze skutkami wypadku. Dopiero długotrwała rehabilitacja, zakup odpowiedniego sprzętu czy leków są nam w stanie pomóc w takiej sytuacji i wszystkie te koszty mogą być pokryte z ubezpieczenia NNW. Ubezpieczenie to pokryje też koszty pogrzebu w sytuacji, gdy wypadek drogowy skończyłby się najgorszym.

Rezygnacja z NNW – na co się narażasz?

Ubezpieczenie OC, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, chroni wyłącznie przed finansowymi konsekwencjami uszkodzenia czyjegoś mienia bądź doprowadzenia do utraty zdrowia osób trzecich. Jednakże w żadnym wypadku nie chroni zdrowia i życia sprawcy zdarzenia drogowego i jego pasażerów. Z polisy OC nie mogą być pokryte następstwa wypadku, w których to ubezpieczony był sprawcą. W świetle tych faktów brak polisy NNW naraża nas na ogromne konsekwencje w sytuacji, kiedy doprowadzimy do wypadku. Nawet niegroźna z powozu stłuczka może mieć ogromne konsekwencje zdrowotne. Przy braku stosownego ubezpieczenia wszystkie koszty leczenia i rehabilitacji trzeba będzie pokryć z własnej kieszeni.

Leave a Reply